Privātuma politika

 

KONFIDENCIALITĀTES UN PRIVĀTUMA POLITIKA


NOTEIKUMI

 

1.1. Šajos Noteikumos tiek atspoguļots, kā tiek aizsargāts Biedrības "Latvietes pūrs", reģ.nr. 40008274048, juridiskā adrese Ausekļa iela 22, Lielvārde LV-5070, Latvija, firmas zīme un turpmāk tekstā - Baltic Travel Studio & Boutique, pakalpojumu saņēmēju privātums un personas dati. Noteikumi attiecas kā uz pieredzes apmaiņas un mācību braucienu iegādi rakstiskā veidā un pa tālruni, tā mājas lapas un sociālo tīklu apmeklējumu globālajā tīmeklī, kuros var tikt iegūti personas dati.

1.2. Iegādājoties pieredzes apmaiņas un mācību braucienu Baltic Travel Studio & Boutique, no Jums var tikt prasīta personīga rakstura sensitīva informācija.

1.3.  Baltic Travel Studio & Boutique izmantos Jūsu personīgos datus un tie tiks apstrādāti, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz pieredzes apmaiņas un mācību braucienu organizēšanu un tikai tādā apjomā, cik tas nepieciešams pasūtījuma izpildei.

1.4. Baltic Travel Studio & Boutique apkopo informāciju, ko lietotājs iesniedz personīgi sazinoties rakstiski vai pa tālruni, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru, atsevišķos gadījumos personas kodu un dzīves vietas adresi, pases / identifikācijas kartes datus vai citu informāciju, kas var būt sensitīva, bet nepieciešama pieredzes apmaiņas un mācību braucienu organizēšanā.

1.5. Pamatojoties uz izvēlēto pieredzes apmaiņas un mācību braucienu veidu un kārtību,  Baltic Travel Studio & Boutique var rasties nepieciešamība nodot personīgos datus trešajai pusei - transporta pārvadātajiem (aviosabiedrībām, prāmju kompānijām u.c.), tūrisma operatoriem un aģentiem, viesnīcām, vēstniecībām un citiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti ceļojuma un ar to saistīto pakalpojumu organizēšanā.  Norādītie datu apstrādātāji var būt dibināti arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kur   personas datiem var tikt piemērota mazāka aizsardzība.

1.6. Personīgie dati, piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs var tikt izmantota, lai sazinātos ar Jums ar pieredzes apmaiņas un mācību braucienu organizēšanu saistītos jautājumos.

1.7. E-pasts, kā saziņas veids, var tikt izmantots arī tiešā mārketinga mērķiem, ja Baltic Travel Studio & Boutique ir saņēmuši nepārprotamu piekrišanu šādai datu apstrādei vai ja esat Baltic Travel Studio & Boutique klients, kas nav iebildis savu datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, kad tiek izsūtīti  jaunumi ar mūsu labākajiem pieredzes apmaiņas un mācību braucienu piedāvājumiem. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no mūsu jaunumu vēstules. To var izdarīt, uzklikšķinot uz saites “Atteikties no jaunumiem” mūsu sūtīto jaunumu vēstuļu apakšā vai rakstot mums uz e-pasta adresi: info@baltictravelstudio.lv.

1.8. Lai novērstu Jūsu personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, visus sniegtos personas datus mēs uzglabājam ar drošības parolēm un ugunsmūriem aizsargātos serveros.

1.9. Atsevišķos Baltic Travel Studio & Boutique organizētajos pieredzes apmaiņas un mācību braucienu, to norise var tikt fiksēta vizuāli – video vai foto materiālos (turpmāk – Fiksācija). Baltic Travel Studio & Boutique ir tiesīgs izmantot Fiksāciju jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma.  Par šādu Fiksāciju organizētā pieredzes apmaiņas un mācību braucienu dalībnieki tiek informēti iepriekš, savu piekrišanu vai iebildumus izsakot mutiski vai rakstveidā. 

1.10. Baltic Travel Studio & Boutique  izmanto arī trešo personu sniegtos pakalpojumus (piemēram, trešo personu nodrošinātos serverus, mājaslapas dizaina, administrēšanas pakalpojumus – MODev SIA, Mozello SIA, interneta plūsmas un vietnes pārlūkošanas analīzi, statistiku - GoogleAnalytics Interneta analītikas servisu, kuru piedāvā Google Inc. («Google»)), kuru pienācīgai sniegšanai var būt nepieciešama piekļuve interneta vietnes apmeklētāju datiem.  Baltic Travel Studio & Boutique  rūpīgi izvērtē, uz kādiem nosacījumiem šādi Jūsu dati tiek apstrādāti un glabāti pēc nodošanas augstāk minētajiem subjektiem.

1.11. Personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un likumīgi, to apstrādes principi, mērķi un atklāšana ir saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un tiek glabāti tādā formā, kas pieļauj datu subjektu identificēšanu ne ilgāk, kā nepieciešams ar pieredzes apmaiņas un mācību braucienu organizēšanu saistītiem vai tiešā mārketinga aktivitāšu veikšanas mērķiem, kādiem šie dati tiek apkopoti un apstrādāti.

1.12. Jebkurā laikā Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, atsaukt savus datus, labot neprecīzu datus vai dzēst datus par sevi. Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tiek pārkāptas Jūsu tiesības, saistītas ar datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā un par to iesniegt sūdzību. Baltic Travel Studio & Boutique priecātos, ja pirms oficiālās sūdzības iesniegšanas sazinātos ar ceļojuma organizētāja atbildīgajām personām, lai problēmas risinājums tiktu rasts pirms vēršanās Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

1.13. Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar šiem Noteikumiem, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@baltictravelstudio.lv.

1.14. Baltic Travel Studio & Boutique ir tiesības šos Noteikumus atjaunināt, informējot klientus par veiktajiem atjauninājumiem vai korekcijām. Šajā vietnē atrodamie Noteikumi ir to vienmēr atjaunotākā versija.